» » » Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році
Iнформацiя до новини
  • Переглядiв: 682
  • Автор: webmaster
  • Дата: 10-04-2013, 22:16
10-04-2013, 22:16

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році

Категорiя: Випускникам » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

Порядок проведення зовнішнього

оцінювання в 2013 році

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає основні засади проведення в 2013 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань).

1.2. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України (далі – зовнішнє оцінювання), здійснюється на основі технологій педагогічного тестування.

1.3. Головна мета проведення зовнішнього оцінювання - об'єктивне оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які здобули повну загальну середню освіту і виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України.

 

 

ІІ. Права та обов'язки осіб, які проходять зовнішнє оцінювання

 

2.1. У зовнішньому оцінюванні може взяти участь особа, яка має повну загальну середню освіту або є учнем (студентом) випускного класу (курсу) навчального закладу системи загальної середньої освіти та зареєструвалася в установленому порядку.

2.2. Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання (далі - абітурієнт), має право на:

2.2.1. Виконання тестів, що відповідають вимогам програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2.2. Отримання консультацій щодо процедури проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи над тестом.

2.2.3. Використання в процесі проходження зовнішнього оцінювання тестів українською мовою або однією із мов, визначених у підпункті 4.2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 серпня 2012 року № 943 "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2012 року за № 1558/21870.

2.2.4. Ознайомлення із правами та обов'язками абітурієнта.

2.2.5. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання.

2.2.6. Безпечні умови під час складання тестів.

2.2.7. Доступ до інформації про:

 мету та програми зовнішнього незалежного оцінювання;

 форми тестових завдань;

 порядок проходження зовнішнього оцінювання;

 час і місце проведення зовнішнього оцінювання;

 використання в пунктах тестування технічних засобів контролю: систем відеоспостереження, металодетекторів тощо;

 порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання;

 спосіб і час оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

2.2.8. Апеляції щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання та щодо результатів зовнішнього оцінювання.

2.3. Абітурієнт, персональні дані якого обробляються в процесі зовнішнього оцінювання, користується правами, визначеними статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".

2.4. Абітурієнт зобов'язаний:

2.4.1. Ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання.

2.4.2. Ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у зовнішньому оцінюванні.

2.4.3. Своєчасно прибути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування. При собі мати документи, передбачені пунктом 6.14 розділу VI цього Порядку.

2.4.4. Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять зовнішнє оцінювання, щодо процедури тестування.

2.4.5. Після закінчення роботи над тестом повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, переконатися, що їх укладено до спеціального пакета, засвідчити цей факт підписом в аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2.4.6. До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) для проставлення відмітки про складання тесту з певного предмета.

2.4.7. Не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у пункті тестування.

2.4.8. Не проносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників зовнішнього оцінювання.

2.4.9. Не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації.

2.4.10. Протягом часу, відведеного для складання тесту:

 не заважати іншим абітурієнтам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення зовнішнього оцінювання, виконувати покладені на них обов'язки;

 не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;

 не мати при собі засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

2.5. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 2.4.7-2.4.10 пункту 2.4 цього розділу, абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують і проводять зовнішнє оцінювання, повинен здати бланки відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування.

 

ІІІ. Суб'єкти адміністрування зовнішнього оцінювання

 

3.1. Суб'єктами адміністрування зовнішнього оцінювання є:

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

 Український центр оцінювання якості освіти;

 Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри оцінювання якості освіти);

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.2. Повноваження суб'єктів адміністрування зовнішнього оцінювання:

3.2.1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України:

 установлює строки проведення зовнішнього оцінювання;

 визначає перелік навчальних предметів, із яких буде проведено зовнішнє оцінювання;

 розробляє та затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання;

 організовує контроль за проведенням зовнішнього оцінювання.

3.2.2. Український центр оцінювання якості освіти:

 здійснює організаційно-технологічну підготовку та проведення зовнішнього оцінювання;

 розробляє та видає методичні й інформаційні матеріали з питань зовнішнього оцінювання;

 розробляє та впроваджує комплекс засобів програмного забезпечення, що використовується в процесі організації і проведення зовнішнього оцінювання;

 організовує реєстрацію осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання;

 створює базу даних абітурієнтів і результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - база даних абітурієнтів), є її володільцем відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

 забезпечує розроблення тестових завдань, у разі необхідності здійснює їх переклад мовами національних меншин;

 в умовах суворої конфіденційності здійснює підготовку та тиражування тестових зошитів, необхідних для проведення зовнішнього оцінювання;

 визначає вимоги щодо облаштування пунктів тестування;

 здійснює розподіл абітурієнтів між сесіями тестування, надсилає їм поштою запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

 організовує доставку до пунктів тестування, регіональних центрів оцінювання якості освіти контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;

 визначає та оголошує результати зовнішнього оцінювання, дотримуючись вимог цього Порядку;

 організовує розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання;

 координує діяльність регіональних центрів оцінювання якості освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання.

3.2.3. Регіональні центри оцінювання якості освіти:

 взаємодіють із місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

 створюють мережу пунктів реєстрації;

 здійснюють реєстрацію осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, формують базу даних абітурієнтів, є її розпорядниками відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

 спільно з місцевими органами управління освітою та вищими навчальними закладами І - IV рівнів акредитації формують мережу пунктів тестування;

 проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

 організовують добір, реєстрацію та навчання залучених до проведення зовнішнього оцінювання осіб, зазначених у пунктах 5.1 і 5.2 розділу V цього Порядку, забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;

 формують бази персональних даних осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, є їх володільцями та розпорядниками відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

 організовують у межах відповідних регіонів доставку та охорону контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;

 здійснюють обробку бланків відповідей;

 організовують перевірку завдань із розгорнутими відповідями;

 здійснюють розгляд апеляційних заяв щодо недоліків, допущених під час реєстрації особи для проходження зовнішнього оцінювання, та щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання.

3.2.4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 координують дії регіональних центрів оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, навчальних закладів з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

 надають допомогу регіональним центрам оцінювання якості освіти в доборі та організації навчання осіб, зазначених у пунктах 5.1 і 5.2 розділу V цього Порядку, які залучатимуться до проведення зовнішнього оцінювання;

 сприяють поширенню інформації про порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання;

 надають пропозиції регіональним центрам оцінювання якості освіти щодо формування мережі пунктів реєстрації та пунктів тестування;

 створюють безпечні умови в місцях проведення зовнішнього оцінювання для його учасників;

 взаємодіють із територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;

 спільно з місцевими органами управління охороною здоров'я організовують надання медичної допомоги абітурієнтам і персоналу пунктів тестування;

 сприяють регіональним центрам оцінювання якості освіти в організації перевірки завдань із розгорнутими відповідями.

 

ІV. Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання

 

4.1. Реєстрація осіб для проходження зовнішнього оцінювання триває не менш як шість тижнів і закінчується не пізніше ніж за десять тижнів до початку проведення тестувань.

4.2. Для реєстрації особа повинна надіслати поштою до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти комплект документів:

 заяву-реєстраційну картку;

 копію паспорта. Особи, які не мають паспорта і яким станом на 01 вересня 2012 року не виповнилося шістнадцять років, можуть подавати копію свідоцтва про народження;

 копію документа про повну загальну середню освіту або довідку з місця навчання;

 копію документа про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

4.3. У разі потреби особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього оцінювання, крім документів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, надають висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання.

4.4. Заява-реєстраційна картка оформляється відповідно до зразка, розробленого та затвердженого Українським центром оцінювання якості освіти.

4.5. Для оформлення заяви-реєстраційної картки особа повинна звернутися до пункту реєстрації. Інформація про місце розташування та розклад роботи пунктів реєстрації розміщується на веб-сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Особа може самостійно оформити заяву-реєстраційну картку, скориставшись спеціальною комп'ютерною програмою, розробленою в Українському центрі оцінювання якості освіти та розміщеною на його веб-сайті.

4.6. У заяві-реєстраційній картці особа повинна засвідчити своє бажання бути зареєстрованою, факт ознайомлення із правами та обов'язками абітурієнта, дати згоду на обробку персональних даних у процесі проведення зовнішнього оцінювання та використання їх під час вступу до вищих навчальних закладів.

4.7. У заяві-реєстраційній картці особа повинна вказати:

4.7.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

4.7.2. Дату народження.

4.7.3. Серію, номер паспорта (свідоцтва про народження).

4.7.4. Номери контактних телефонів (за наявності).

4.7.5. Постійне місце проживання.

4.7.6. Відомості про здобуття повної загальної середньої освіти.

4.7.7. Предмети, вибрані для проходження зовнішнього оцінювання.

4.7.8. Мову, якою необхідно здійснити переклад тестів.

4.7.9. Мову, якою необхідно здійснити переклад інформаційного бюлетеня "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2013 рік".

4.7.10. Особливі (специфічні) умови проходження зовнішнього оцінювання (інформація вказується за бажанням особи та за наявності відповідного висновку закладу охорони здоров'я).

4.8. У спеціально відведених місцях заяви-реєстраційної картки особа, яка бажає зареєструватися для проходження зовнішнього оцінювання, повинна наклеїти дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

4.9. На копії документа, який подається для реєстрації, повинен бути напис про його засвідчення, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

Якщо для реєстрації подається копія документа, оформленого іноземною мовою, то має бути представлений його переклад державною мовою, засвідчений в установленому законодавством порядку.

4.10. У процесі реєстрації регіональні центри оцінювання якості освіти вносять інформацію, зазначену в заявах-реєстраційних картках, до бази даних абітурієнтів.

Розгляд заяв-реєстраційних карток здійснюється почергово, у порядку їхнього надходження.

4.11. Інформація про особу вноситься до бази даних абітурієнтів для подальшої обробки з метою:

установлення особи абітурієнта та персоніфікації результатів зовнішнього оцінювання (інформація, зазначена в підпунктах 4.7.1 - 4.7.3 пункту 4.7 цього розділу);

 оперативного повідомлення особі про стан проходження зовнішнього оцінювання (інформація, зазначена в підпунктах 4.7.4 і 4.7.5 пункту 4.7 цього розділу);

 розподілу абітурієнтів між сесіями тестування (інформація, зазначена в підпунктах 4.7.2 і 4.7.7 пункту 4.7 цього розділу);

 розподілу абітурієнтів між пунктами тестування (інформація, зазначена в підпунктах 4.7.5, 4.7.7, 4.7.8 пункту 4.7 цього розділу);

 урахування індивідуальних потреб абітурієнта в процесі створення для нього умов проходження зовнішнього оцінювання (інформація, що зазначена в підпунктах 4.7.8 - 4.7.10 пункту 4.7 цього розділу).

4.12. Регіональний центр оцінювання якості освіти надсилає абітурієнту рекомендованим поштовим відправленням:

 реєстраційну картку абітурієнта;

 бланк Сертифіката;

 інформаційний бюлетень "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2013 рік";

 повідомлення про створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання (для осіб, які надали висновок закладу охорони здоров'я).

 Інформація про направлення особі документів може бути розміщена на веб-сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, надіслана SМS-повідомленням тощо.

4.13. Регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти може відмовити особі в реєстрації. Підставою для прийняття такого рішення є:

 подання не всіх документів, необхідних для здійснення реєстрації;

 неналежне оформлення комплекту реєстраційних документів;

 зазначення в заяві-реєстраційній картці недостовірних даних;

 неможливість створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання згідно з висновком закладу охорони здоров'я;

 подання заяви пізніше встановленого строку (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

4.14. Особі, якій відмовлено в реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти рекомендованим поштовим відправленням надсилає вмотивовану відмову в реєстрації та документи, подані нею.

Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши недоліки, може повторно пройти реєстрацію.

4.15. У разі потреби зареєстрована особа в межах часу, відведеного на реєстрацію, може внести зміни до реєстраційних даних. Для цього слід надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти комплект реєстраційних документів і раніше отриманий Сертифікат.

4.16. У випадках, зазначених у пунктах 4.14 і 4.15 цього розділу, комплект реєстраційних документів надсилається до регіонального центру оцінювання якості освіти поштою протягом часу, відведеного на реєстрацію, та наступних за днем закінчення реєстрації 14-ти календарних днів.

4.17. Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проживання (перебування).

4.18. Для кожного абітурієнта на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та ріп-кодом, указаним у ньому.

 

V. Кадрове забезпечення зовнішнього оцінювання

 

5.1. До проведення зовнішнього оцінювання залучаються педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів та установ освіти, а також інші особи, які пройшли відповідне навчання (інструктаж).

5.2. Проведення зовнішнього оцінювання забезпечують:

 особи, уповноважені Українським центром оцінювання якості освіти;

 відповідальні за пункти реєстрації;

 відповідальні за пункти тестування;

 помічники відповідальних за пункти тестування (за наявності в пункті тестування не менше п'яти аудиторій);

 старші інструктори (одна особа на аудиторію), інструктори (одна особа на аудиторію);

 чергові пунктів тестування (з розрахунку: до 50 абітурієнтів - дві особи, від 51 до 100 абітурієнтів - чотири особи та додатково по одній особі на кожні наступні 100 абітурієнтів);

 відповідальні за пункти перевірки відкритої частини тестових завдань;

 старші екзаменатори, екзаменатори;

 спеціалісти з обробки тестових матеріалів.

5.3. Проведення зовнішнього оцінювання в об'єднаних аудиторіях (на 30 або 45 робочих місць) забезпечують один інструктор і старші інструктори (по одному на кожні 15 робочих місць).

5.4. Проведення зовнішнього оцінювання в аудиторіях, у яких здійснюється сурдопереклад, забезпечують один старший інструктор та два інструктори, один з яких - сурдоперекладач.

5.5. Оплата праці осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідно до законодавства.

5.6. Навчання (інструктаж) осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти. Форму організації такого навчання визначає відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти.

 

VI. Проведення зовнішнього оцінювання

 

6.1. Усім абітурієнтам створюються рівні умови для роботи над тестом шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання. Процедури проведення зовнішнього оцінювання регламентуються технологічними картами, що розробляються Українським центром оцінювання якості освіти.

6.2. Для проведення зовнішнього оцінювання використовуються тести, укладені Українським центром оцінювання якості освіти.

6.3. Тести укладаються державною мовою (крім тестів із російської та іноземних мов). У разі необхідності здійснюється переклад тестових завдань мовами, що зазначені в підпункті 4.2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 серпня 2012 року № 943 "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2012 року за № 1558/21870.

6.4. Укладання тестів, виготовлення макетів і друк тестових зошитів здійснюються в умовах суворої конфіденційності. Розголошення в будь-якій формі інформації про зміст тестових завдань до завершення їх виконання абітурієнтами заборонено.

6.5. Організацію доставки тестових матеріалів до місць проведення зовнішнього оцінювання, їх охорону забезпечують Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, у тому числі шляхом укладення договорів зі спеціалізованими організаціями.

6.6. Адміністрування зовнішнього оцінювання здійснюється українською мовою.

6.7. Зовнішнє оцінювання проводиться в пунктах тестування – навчальних закладах, що добираються з числа загальноосвітніх, професійно-технічних або вищих навчальних закладів. Умови формування мережі пунктів тестування визначаються Українським центром оцінювання якості освіти за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України не пізніше ніж за три місяці до дати проведення першого тестування.

6.8. Умови формування пунктів тестування, вимоги до їхнього облаштування та організації роботи визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.

6.9. Рішення про створення пунктів тестування приймаються регіональними центрами оцінювання якості освіти спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами не пізніше п'ятнадцяти днів після завершення реєстрації.

6.10. Використання бази навчальних закладів державної форми власності для створення пунктів тестування здійснюється на безоплатній основі, навчальних закладів інших форм власності - на договірних засадах.

6.11. Український центр оцінювання якості освіти не пізніше ніж за три тижні до дати проведення першого тестування інформує абітурієнтів про місце та час проходження зовнішнього оцінювання. Інформування здійснюється у формі запрошень-перепусток для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, що розсилаються абітурієнтам поштовими відправленнями за місцем їхнього постійного проживання. Запрошення-перепустки також розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

6.12. Розподіл абітурієнтів між сесіями зовнішнього оцінювання, аудиторіями в пунктах тестування здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

Абітурієнти для проходження зовнішнього оцінювання розподіляються регіональними центрами оцінювання якості освіти між пунктами тестування відповідно до місць їхнього проживання, указаних у заяві-реєстраційній картці.

Розподіл абітурієнтів між пунктами тестування здійснюється з урахуванням мови, якою вони виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання. Якщо в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ і Севастополь для проходження зовнішнього оцінювання з предмета певною мовою зареєструвалося менше 25 осіб, то вони спрямовуються до пункту тестування, визначеного регіональним центром оцінювання якості